Decora Natur 6

Decora Natur 6 –
От доста опростен и дискретен до избухващ и колоритен - осемте отделни теми в колекцията на шестото издание на каталог  Decora Natur 6 зарадва с богато многообразие на природни повърхности и декоративни мотиви.

Повече информация:

Цена: от 3 лв/м2 до 7,00 лв/м2
ПВЦ и хартиено покритие;
Влийс и хартиена основа;
Отлична светлоустойчивост;
Добра степен на водоустойчивост;
Размери-ролка: 0,53м х 10,05м;
Покриваемост: около 5м2 
Адрес: гр. Варна, ул."Княз Николай Николаевич" 8
Телефон: 052 602 246
GSM: 0896 897 672

Изпрати запитване


 156310

 204042

 343826

 798121

 560414

 667720

 607744

 635136

 635174

 635198

 662118

 662125

 662217

 663016

 663023

 663214

 663221

 664310

 664327

 665119

 665126

 665133

 665140

 737212

 684011

 856012

 692412

 692429

 779816

 779830

 779847

 577924

 779915

 834416

 834515

 980434

 859532

 861016

 877116

 881717

 911315

 911322

 911711

 911735

 953701

 953702

 954701

 954702

 958151

 958152

 958161

 958162

 958201

 958202

 958331

 958332

 958341

 958342

 958351

 958352

 958361

 958371

 958372

 958401

 958402

 958631

 958632

 958711

 958712

 958831

 958832

 958901

 958902

 958961

 958962

 958971

 958972

 958981

 958991

 958992

 959141

 959142

 959201

 959202

 959203

 949204

 959311

 959312

 959313

 959321

 959322

 959361

 959481

 959482

 959491

 959492